Kategorie: Wszystkie | 2D stuff | 3D stuff | Animation | Dizajn | Friends | Inspiracje
RSS
sobota, 26 marca 2011
Movie shots

Last week I had the great opportunity to prepare three shots for upcoming war movie about 'Szare szeregi' - the polish scouting organisation who fought with nazi troops during the world war II. The idea was to show the nazi motorcade driving in the forest. There were three shots, two stills and one animated. I wouldn't be able to do that without absolutely terrific models built by my Friend - Wojtek Nieweglowski - Kliment Woroszylow (the most taleneted modeler I've ever known). He let me use his two models of Opel Blitz and Stug for the shots. I only textured them, optimized them and added some details. BIG THANK YOU Wojtek!!!

Next step was to animate the motorcade (fortunately I've succeeded), preparing scene, lighting it and composition.

I will upload the animation very soon. Now some stills. Big thank You for Piotr 'pionix' for his help with render settings and frames rendering.

 

W ostatnim tygodniu miałem wspaniałą możliwość przygotowania trzech ujęć do nadchodzącego filmu 'Szare szeregi' - o polskiej organizacji harcerskiej, walczącej z nazistowskim okupantem w czasie drugiej wojny światowej. Idea była tak, aby pokazać niemiecką kolumnę wjeżdżającą do lasu. Były trzy ujęcia, z czego dwa - statyczne i jedno animowane. Nie byłbym w stanie tego zrobić bez rewelacyjnych modeli zbudowanych przez mojego przyjaciela Wojtka Nieweglowskiego 'Klimenta Woroszylow'a' (najbardziej utalentowanego modelera jakiego znam!). Użyczył on swoich dwóch modeli Opla Blitz'a i Stug'a. Moją rolą było oteksturowanie ich, optymalizacja i dodanie kilku detali. WIELKIE DZIĘKI WOJTEK!

Następnym krokiem była animacja kolumny (na szczęście się udała), przygotowanie sceny, oświetlenie jej i skomponowanie elementów.

Wkrótcę wrzucę animację. Na razie kilka stilli. Wielkie dzięki dla Piotra 'pionixa' za pomoc przy ustawieniu renderingu i render klatek.

Animating visual

I have the great honour to to present project I was working on recently as support for my Friend, company mate and terrific 3d artist - Piotr 'pionix'. We were creating animating presentation of highway intersection rebuilding. My role was to build and to texture models surrounding intersection (gas stations, restaurants, monuments, parkings, shopping centres, terrain, background city etc.) as well as creating some additional elements for the shots (layered clouds, animating birds, glows etc.) and some final compositing works). However that was nothing next to the huge work done by Piotr - the intersection and highway(!), animating cars, terrain texturing, the trees, bushes, preparing shaders (!) and composing the scene together, renderings settings, innumerable test shots. Great work Piotr!!! Click the image above to see the animation.

Mam wielki zaszczyt zaprezentować projekt nad jakim pracowałem jako wsparcie dla mojego przyjaciela, firmowego kumpla i genialnego grafika 3D - Piotra 'Pionix'a'. Stworzyliśmy animowaną prezentację przebudowy węzła autostradowego w naszym mieście. Moją rolą było zbudowanie i oteksturowanie elementów otaczających węzeł (jak stacje benzynowe, restauracje, parkingi, centra handlowe, pomniki, teren, miasto w tle itd.), jak również stworzenie dodatkowych elementów ujęcia - chmury na warstwach, animacja stad ptaków, glow'ów oraz końcowe prace kompozycyjne. Jednak to nic w porównaniu z ogromną pracą wykonaną przez Piotra: zbudowaniem i teksturowaniem węzła i autostrady(!), animacją samochodów, teksturowaniem terenu, 'sadzeniem' drzew i krzewów, przygotowaniem shaderów (!) i złożeniem sceny 'do kupy', przygotowaniem renderingu i niezliczonymi renderami testowymi. Wspaniała robota Piter!

środa, 11 listopada 2009
War time story / Wojenna opowieść

Couple of months ago my friend Wojtek Nieweglowski (Kliment Woroszylow) and I were having a great honour to create few elements for the shots of Alan Uran's "The Return" short movie.

"The Return" is a war time story of german soldier trying to reach his troops, going through the Ardennes battles graveyards. What will he reach? Much more than he think.

The director of this movie and great FX supervisior is Alan Uran. An artist with very clear vision of this movie, great skills in telling stories, big talent and amazing sense of taste. See here: http://www.vimeo.com/alanuran. This movie was created also by: Actors - Kamil Frey, Mateusz Potaczek, Cameraman - Dawid Marciniak and Music by my friend Piotr Hummel.

Wojtek and I had to fill the empty shots with elements that create the background of the story: abandoned and destroyed wrecks of war machines. Those excellent looking models of tanks and trucks were modeled by my friend - extremely talented modeler and 3D artist - Wojtek. The effect of his work is just great! See below render of his transporter model before my painting. My role was quite small: just to paint the models to make them looking snowy and damaged and to try to match them with filmed background. Files in layers went to Alan who composited them with the movie (added foreground elements such snow etc.).

Below Wojtek's pure render and the shots finished by myself.

Kilka miesięcy temu, wraz z przyjacielem, Wojtkiem Niewęgłowskim (Kliment Woroszylow) , miałem ogromną przyjemność pracy, nad stworzeniem elementów do kilku ujęć krótkometrażowego filmu Alana Urana "Powrót".

"Powrót" to wojenna historia niemieckiego żołnierza, przedzierającego się do własnych oddziałów przez cmentarzysko Ardeńskich bitew. Dokąd dotrze? Z pewnością dalej niż mu się wydaje... Reżyserem filmu, jak również wyśmienitym specjalistą do efektów specjalnych, jest Alan Uran. Artysta mający bardzo wyrazistą wizję całego filmu, wspaniałą umiejętność opowiadania historii oraz wielki talent i niezwykłe wyczucie smaku. Wystarczy spojrzeć na to co robi : http://www.vimeo.com/alanuran . Przy filmie pracowali również: Kamil Frey, Mateusz Potaczek (aktorzy), Dawid Marciniak (zdjęcia) oraz mój przyjaciel, o którym pisałem kiedyś - Piotr Hummel (muzyka).

Do Wojtka i mnie należało uzupełnienie pustych plenerów elementami tworzącymi tło dla historii czyli porzucone i zniszczone wraki sprzętu bojowego. Modele czołgów i transporterów zostały stworzone przez Wojtka - doskonałego modelarza i artystę 3D. Efekt jego działań - powalający! Moja rola była niewielka: pomalowanie sprzętów tak żeby wyglądały na zniszczone i jakby przeleżały w śniegu jakiś czas, jak również w miarę wiarygodne zespolenie ich ze sfilmowanym materiałem. Pliki na warstwach powędrowały do Alana, który wmontował je w ruchome sceny, następnie dodał warstwy pierwszego planu (śnieg itp.) oraz wykończył finalnie.

Poniżej: czysty render od Wojtka i moje domalówki: