Kategorie: Wszystkie | 2D stuff | 3D stuff | Animation | Dizajn | Friends | Inspiracje
RSS
sobota, 03 listopada 2012
BMW cover

I don't even try to reconstruct the order of projects, completed this year. There were so many of them... I will simply post one after another at completely random order.

See below the cover concept I made for my friend Wojciech Nieweglowski (Kliment Woroszylow), who built absolutely stunning, highly detailed model of german BMW motorcycle for book purposes. I always wanted to create such dynamic shot. My role this time was to create concept, set camera, lighting, create soldiers and made postproduction and final image. Many thanks to Wojtek for possibility of cooperation.

 

Nawet nie będę próbował odtworzyć kolejności ukończonych projektów w tym roku. Było ich tak wiele, że po prostu będę zamieszczał jeden po drugim w zupełnie przypadkowej kolejności.

Poniżej przedstawiam koncept okładki stworzonej dla mojego przyjaciela Wojciecha Niewęgłowskiego (Klimenta Woroszyłowa), który na potrzeby monografii zbudował absolutnie rewelacyjny model niemieckiego motoru BMW z czasów II wojny. Zawsze chciałem stworzyć ilustrację tak dynamiczną jak ta. Moją rolą było stworzenie konceptu okładki, ustawienie kamery, oświetlenie sceny, zbudowanie modeli żołnierzy, wykonanie postprodukcji i finalnego obrazu. Wielkie dzięki dla Wojtka za kolejną możliwość wsółpracy.

 

00:43, forkpeter
Link Dodaj komentarz »
Apologies

I would like to apology everyone who had been waiting long time for my replies, commisions and orders. Beacuse of amount of work that simply exceeded my strenghts I wasn't able to fulfil all commitments towards to my dear clients and friends. I realise that is extremely improper and unproffessional. At the same time I would like You to know I'm doing my best to avoid such situations in the future.

Niniejszym chciałbym przeprosić Wszystkich, którzy przez długi czas oczekiwali na moje odpowiedzi, projekty i zamówienia. Z powodu ilości pracy, która znacznie przekroczyła moje siły nie byłem w stanie wypełnić wszystkich zobowiązań wobec moich drogich klientów, znajomych i przyjaciół. Zdaję sobie sprawę jak dalece niewłaściwe i nieprofesjonalne było to z mojej strony. Jednocześnie chciałbym poinformować, że dokładam wszelkich sił aby podobne sytuacje nie zdarzyły się już w przyszłości.

00:01, forkpeter
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 16 kwietnia 2012
Battleships-Gneisenau

See here the cover for 'Battleships Magazine'. That time the subject of the magazine was german WWII battleship - Gneisenau. The highly detailed model of this battleship was made by Mariusz Motyka 'mujas'. Again I prepared the lighting, camera and made the postproduction (see below before and after that process). Thank You Mariusz (and Waldek Góralski) for possibility of cooperation.

Chciałbym przedstawić okładkę numeru magazynu 'Okręty' nad którą pracowałem kilka miesięcy temu. Tym razem tematem numeru był niemiecki pancernik z czasów II wojny światowej - Gneisenau. Bardzo szczegółowy model okrętu zbudował Mariusz Motyka ('mujas'). Ja jak zwykle przygotowałem oświetlenie sceny i kamerę i wykonałem postprodukcję obrazu (poniżej czysty rendering i po postprodukcji). Dzięki wielkie Mariusz (i Waldku oczywiście) za możliwość współpracy. 

 

09:50, forkpeter
Link Komentarze (1) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 30