Kategorie: Wszystkie | 2D stuff | 3D stuff | Animation | Dizajn | Friends | Inspiracje
RSS
poniedziałek, 05 listopada 2012
Over the Rhine

And another image done done for Andy. This time Lancaster from 625squadron dancing in the moon light over the Rhine. See below image details.

I kolejny obraz wykonany dla Andy'ego. Tym razem Lancaster z 625 dywizjonu w świetle księżyca lecący gdzieś nad Renem. Poniżej szczegóły obrazu.

Final Route

Please see here the Lancaster image I completed few months ago for my Friend from Australia. This shows machines from 156 pathfinder squadron on their bomb run 31st of march 1945. The Lancaster seen in the center was lost over target. Thank You Andy for great contact and possibility of doing such image. See below sketches of the picture and details of the finished one.

Przedstawiam niniejszym kolejny obraz przedstawiający Lancastery, jaki wykonałem kilka miesięcy temu dla przyjaciela z Australii. Obraz pokazuje maszyny ze 156 dywizjonu pathfinderów w drodze nad cel 31 marca 1945 Lancaster widoczny w centrum obrazu został zestrzelony nad celem. Dziękuję Andy za świetny kontakt i możliwość opracowania tematu. Poniżej wstępne szkice oraz detale ukonczonego obrazu.

Battleships-Haruna

Few months ago I chalenged again the "Battleships Magazine" cover. That time the subject was japanese battleship Haruna. Gneisenau. The highly detailed model of this battleship was made by Waldemar Goralski. Again I prepared the lighting, camera and made the postproduction (see here some small layers breakdown). Thank You Waldek for possibility of cooperation.

Kilka miesięcy temu po raz kolejny musiałem zmierzyć się z tematem okładki magazynu "Okręty". Tematem był japoński pancernik Haruna. Bardzo szczegółowy model okrętu zbudował Waldek Góralski. Ja jak zwykle przygotowałem oświetlenie sceny i kamerę i wykonałem postprodukcję obrazu (tutaj animacja przedstawiająca skład warstw tego obrazu). Dzięki wielkie Waldku za możliwość współpracy.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 30