Kategorie: Wszystkie | 2D stuff | 3D stuff | Animation | Dizajn | Friends | Inspiracje
RSS
wtorek, 06 listopada 2012
Ekomama VisualsThis time something less military :) Visuals of "ekomama" product batch. These beautiful packagings had been designed by my sister and available in ecoshop.com.pl .

Tym razem coś mniej militarystycznego. Wizualizacje serii opakowań linii produktów ekomama. Te piekne opakowania zostały zaprojektowane przez moją siostrę i dostępne tutaj: www.ecoshop.com.pl

poniedziałek, 05 listopada 2012
Kanalgenombrottet

After publication the cover for 'Battleships Magazine' showing Gneisenau Battleship I was asked to create very similar cover for a Swedish book "Kanalgenombrottet. Historien om operation Cerberus, 1942" written by Michael  Tamelander and Jonas Hård af Segerstad. As previously the highly detailed model of this battleship was made by Mariusz Motyka 'mujas'. I prepared the lighting, camera and made the postproduction (see below before and after that process). Thank You Michael, Jonas and Mariusz for possibility of cooperation.

Po publikacji okładki magazynu "Okręty" zostałem poproszony o stworzenie bardzo podobnej okładki na potrzeby szwedzkiej książki "Kanalgenombrottet. Historien om operation Cerberus, 1942" autorstwa Michael'a  Tamelander'a and Jonas'a Hård af Segerstad'a. Tak jak poprzednio bardzo szczegółowy model okrętu zbudował Mariusz Motyka ('mujas'). Ja przygotowałem oświetlenie sceny i kamerę i wykonałem postprodukcję obrazu (poniżej czysty rendering i po postprodukcji). Dzięki wielkie Michael, Jonas i Mariusz za możliwość współpracy.

Gato Submarine

Another chalenge was to create cover for a book showing american Gato Submarine in clash with japanese battleship. Because the trick with water edge had been deleted from teh final cover with Orzel submarine I decided to use it here. For the book I created two images with Gato shown from the front and the back. The 'back' version was chosen and printed but my choise is the front version.

Kolejnym wyzwaniem była okładka do książki pokazująca starcie amerykańskiej łodzi podwodnej Gato z japońskim okrętem wojennym. Ponieważ trick pokazujący krawędź wody został usunięty z okładki ukazującej okręt podwodny "Orzel", postanowiłem użyć go tutaj. Na potrzebę książki stworzyłem dwa ujęcia okrętu od przodu i od tyłu. Wybór zamawiającego padł na ujęcie z tyłu i ta wersja została wydrukowana. Mój wybór to ujęcie z przodu.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 30