Kategorie: Wszystkie | 2D stuff | 3D stuff | Animation | Dizajn | Friends | Inspiracje
RSS
poniedziałek, 24 maja 2010
Lancaster in images

Staying in the subject of Lancaster I have to admit that just next to the satisfaction of published Lancaster I have great enjoy when creating images for people for whom tha Lancaster is something more than just a plane. It is part of their own story or story of their ancestors. Below my latest images including very special image for members of 49th squadron association of Royal Air Force.

Pozostając w temacie Lancastera muszę przyznać, że obok satysfakcji z faktu opublikowania Lancastera mam niezwykłą przyjemność opracowywać obrazy dla ludzi, dla których ta maszyna to coś więcej niż tylko samolot. To część ich właśnej historii lub historii ich przodków. Poniżej moje ostatnie obrazy wraz z jednym bardzo specjalnym, stworzonym dla członków stowarzyszenia 49 dywizjonu RAF.

 

 

 

 

22:20, forkpeter , 3D stuff
Link Komentarze (1) »
Lancaster has been published!

My long work on Lancaster bomber had fantastic ending. Right after the model had been completed I got proposition to create series of illustrations for "Militaria" magazine to illustrate the article "Berlin on fire". I prepared cover, couple of illustrations (profiles, details etc.) and poster. Can only say it is enormous feeling when seeing my own work on the shelf in the bookstore! I would like to thank to Waldek who recommended myself to the publisher.

Moja długa praca nad Lancasterem miała nieoczekiwane zakończenie. Zaraz po ukończeniu modelu dostałem propozycję stworzenia serii ilustracji dla Magazynu "Militaria" dla zilustrowania artykułu "Berlin w ogniu". Przygotowałem okładkę, kilka ilustracji profili samolotu i zbliżeń na detale oraz rozkładówki. Mogę tylko powiedzieć, że to niezwykłe uczucie zobaczyć własną pracę na półkach empiku :) Przy okazji chciałbym bardzo podziękować Waldkowi za zarekomendowanie mojej osoby wydawcy!

niedziela, 16 maja 2010
Lancaster Project

Simultaneously with awaiting of my baby I was working on my private project - creating 3D model of legendary british WWII bomber - Avro Lancaster. It took me almost 10 months to complete it (working mainly at nights). I'm quite happy with the final although always can be better. Seizing an opportuinty I would like to thank to Wojtek and all my Friends from the CG forums: max3d.pl: it is hard to count them all, Thank You so much Friends! military-meshes (thank You for support and for the award - Best WIP of 2009), mil-art (especially Wiek and Gareth) and lancaster-archive (to Mike, Dom, Max and others).

Równolegle z oczekiwaniem na Tymka, pracowałem nad moim prywatnym projektem - stworzeniem modelu 3D legendarnego brytyjskiego bombowca z czasów II wojny światowej - Avro Lancaster'a. Zajęło mi to prawie 10 miesięcy - pracując przeważnie nocami. Jestem dość usatysfakcjonowany finałem, choć zawsze można lepiej. Korzystając z okazji chciałbym podziękować Wojtkowi i wszystkim przyjaciołom z forów grafiki i historii: max3d.pl (trudno zliczyć ich wszystkich - dziękuję Wam), military-meshes za wsparcie i nagrodę (Najlepszy Work in progress roku 2009), mil-art - szczególnie Wiek'owi i Gareth'owi oraz lancaster-archive (szczególnie Mike'owi, Dom'owi, Max'owi i innym)

23:07, forkpeter , 3D stuff
Link Komentarze (1) »
 
1 , 2