Kategorie: Wszystkie | 2D stuff | 3D stuff | Animation | Dizajn | Friends | Inspiracje
RSS
sobota, 26 marca 2011
Movie shots

Last week I had the great opportunity to prepare three shots for upcoming war movie about 'Szare szeregi' - the polish scouting organisation who fought with nazi troops during the world war II. The idea was to show the nazi motorcade driving in the forest. There were three shots, two stills and one animated. I wouldn't be able to do that without absolutely terrific models built by my Friend - Wojtek Nieweglowski - Kliment Woroszylow (the most taleneted modeler I've ever known). He let me use his two models of Opel Blitz and Stug for the shots. I only textured them, optimized them and added some details. BIG THANK YOU Wojtek!!!

Next step was to animate the motorcade (fortunately I've succeeded), preparing scene, lighting it and composition.

I will upload the animation very soon. Now some stills. Big thank You for Piotr 'pionix' for his help with render settings and frames rendering.

 

W ostatnim tygodniu miałem wspaniałą możliwość przygotowania trzech ujęć do nadchodzącego filmu 'Szare szeregi' - o polskiej organizacji harcerskiej, walczącej z nazistowskim okupantem w czasie drugiej wojny światowej. Idea była tak, aby pokazać niemiecką kolumnę wjeżdżającą do lasu. Były trzy ujęcia, z czego dwa - statyczne i jedno animowane. Nie byłbym w stanie tego zrobić bez rewelacyjnych modeli zbudowanych przez mojego przyjaciela Wojtka Nieweglowskiego 'Klimenta Woroszylow'a' (najbardziej utalentowanego modelera jakiego znam!). Użyczył on swoich dwóch modeli Opla Blitz'a i Stug'a. Moją rolą było oteksturowanie ich, optymalizacja i dodanie kilku detali. WIELKIE DZIĘKI WOJTEK!

Następnym krokiem była animacja kolumny (na szczęście się udała), przygotowanie sceny, oświetlenie jej i skomponowanie elementów.

Wkrótcę wrzucę animację. Na razie kilka stilli. Wielkie dzięki dla Piotra 'pionixa' za pomoc przy ustawieniu renderingu i render klatek.

Animating visual

I have the great honour to to present project I was working on recently as support for my Friend, company mate and terrific 3d artist - Piotr 'pionix'. We were creating animating presentation of highway intersection rebuilding. My role was to build and to texture models surrounding intersection (gas stations, restaurants, monuments, parkings, shopping centres, terrain, background city etc.) as well as creating some additional elements for the shots (layered clouds, animating birds, glows etc.) and some final compositing works). However that was nothing next to the huge work done by Piotr - the intersection and highway(!), animating cars, terrain texturing, the trees, bushes, preparing shaders (!) and composing the scene together, renderings settings, innumerable test shots. Great work Piotr!!! Click the image above to see the animation.

Mam wielki zaszczyt zaprezentować projekt nad jakim pracowałem jako wsparcie dla mojego przyjaciela, firmowego kumpla i genialnego grafika 3D - Piotra 'Pionix'a'. Stworzyliśmy animowaną prezentację przebudowy węzła autostradowego w naszym mieście. Moją rolą było zbudowanie i oteksturowanie elementów otaczających węzeł (jak stacje benzynowe, restauracje, parkingi, centra handlowe, pomniki, teren, miasto w tle itd.), jak również stworzenie dodatkowych elementów ujęcia - chmury na warstwach, animacja stad ptaków, glow'ów oraz końcowe prace kompozycyjne. Jednak to nic w porównaniu z ogromną pracą wykonaną przez Piotra: zbudowaniem i teksturowaniem węzła i autostrady(!), animacją samochodów, teksturowaniem terenu, 'sadzeniem' drzew i krzewów, przygotowaniem shaderów (!) i złożeniem sceny 'do kupy', przygotowaniem renderingu i niezliczonymi renderami testowymi. Wspaniała robota Piter!

poniedziałek, 21 marca 2011
New Cover uncovered

I am very proud to show the new cover for new 'Okrety' ('Battleships') Magazine. The beautiful model of beautiful Prinz Eugen battleship was done by amazing Waldemar Goralski. The idea was to show the ship hidden in the cold norwegian fiord. I am very happy many of the viewers like that image very much. Congratulations Waldek on that stunning model!!! See in higher resolution here.

Z wielką dumą chciałbym zaprezentować nową ilustrację wykonaną na okładkę nowego magazynu "Okrety'. Przepiękny model tego przepieknego okrętu został zbudowany przez niesamowitego Waldka Góralskiego. Ideą było pokazanie okrętu skrytego wśród zimnych norweskich fiordów. Jestem bardzo szczęśliwy, że obraz ten spodobał się bardzo wielu oglądającym. Gratulacje Waldku niesamowitego modelu!!! Tutaj obraz w wyższej rozdzielczości.