Kategorie: Wszystkie | 2D stuff | 3D stuff | Animation | Dizajn | Friends | Inspiracje
RSS
wtorek, 28 grudnia 2010
Merry Christmas Friends

I would like to wish Everybody only the happiest moments, health, and so the New Year 2011, was only better than previous one. From me - gift - Christmas Card with my vision of Santa's team - The Jingle Sl(ave)eigh ;) Here - full resolution image

Chciałbym życzyć Wam wszystkim tylko najszczęśliwszych chwil, zdrowia i aby nowy 2011 rok był tylko lepszy od poprzedniego. Ode mnie mały prezent - moja wizja zaprzęgu Świętego Mikołaja - Dzwoniący Niewolnik ;) Tutaj - obraz w pełnej rozdzielczości

poniedziałek, 27 grudnia 2010
New Covers

After months of absence on this blog I would like to show some new stuff I did. With great pleasure I tried new subject. Not aviation images, but marine! First Is the cover for 'Militaria' Magazine that show legendary Bismarck just before the battle. This amazing model is done by my Friend - Waldek Goralski. I just created concept, put that ship into action scene and done postwork. The second is draft for next cover. The subject is Prinz Eugen. This model is also done by Waldek. I have to admit that I have never seen models like those. Hundreds of tiny details done with extraordinary reverence. Waldek is truly Master and his models breath-taking!

Po miesiącach nieobecności na blogu chciałbym pokazać coś nowego. Z wielką przyjemnością zmierzyłem się nie z tematyką lotniczą ale morską. Pierwszy obraz to okładka magazynu 'Militaria' ukazująca legendarnego Bismarcka tuż przed bitwą. Ten niesamowity model został stworzony przez mojego przyjaciela - Waldka Góralskiego. Moim zadaniem było stworzenie koncepcji okładki, sceny akcji i obróbka renderu. Drugi obraz to kolejny koncept okładki, którego bohaterem jest inny niemiecki okręt - Prinz Eugen. Muszę przyznać, że nigdy nie widziałem wcześniej modeli jak te. Setki maleńkich detali stworzonych z niewiarygodnym pietyzmem. Waldek to prawdziwy mistrz modelarstwa okrętowego a jego modele zapierają dech.