Kategorie: Wszystkie | 2D stuff | 3D stuff | Animation | Dizajn | Friends | Inspiracje
RSS
sobota, 10 listopada 2012
The Way

Few months ago I prepared few images for my frieend, Slawek Ostrowicki from Pixel-Factory. These images were later combined into animated internet banner. Its goal was to show the way of container. As You can see the position of the main subject (container) was always the same, but everything around was changing. My role was to set the composition of that and create the scenes with beautiful models provided by Slawek, lit that and make postproduction. Great exercise and play in building various scenes and  moods.Thank You Sławek!!!

Kilka miesięcy temu przygotowałem kilka obrazów dla mojego przyjaciela, Sławka Ostrowickiego z Pixel_Factory. Obrazy te zostały potem użyte do animowanego baneru internetowego. Banner ten pokazywał drogę kontenera. Jak widać pozycja samego kontenera jest niezmienna, jednak wszystko wokół się zmienia. Moją rolą było ustawienie kompozycji, budowa scen ze wspaniałych modeli dostarczonych przez Sławka, oświetlenie ich i wykonanie postprodukcji. Wspaniałe ćwiczenie i zabawa w budowaniu scen i nastroju. Dzięki Sławku!

01:25, forkpeter , 3D stuff
Link Komentarze (2) »
piątek, 09 listopada 2012
June 8th 1944

Here are three images I made dozen months ago for client from New Zeland. Images show course of the night air battle that took place over germany 8th of june 1944. During the battle Lancaster (LS-H) from 15squadron RAF had been shot down by german fighter. Images are kind of tribute to mid-uper gunner who was killed during the battle and who fought to the last...Thank You Russel for sharing that dramatic story and possibility of creating images..

Przedstawiam 3 obrazy stworzone kilkanaście miesięcy temu dla klienta z Nowej Zelandii, będące zapisem nocnej bitwy powietrznej stoczonej nad Niemcami 8 czerwca 1944 roku i ukazujące zestrzelenie Lancastera (LS-H) z 15 dywizjonu RAF przez niemieckiego myśliwca. Obrazy te są rodzajem hołdu dla górnego strzelca, który walczył do samego końca i zginął w dramatycznych okolicznościach. Dziękuję Russel za podzieleniem się tą historią i możliwość stworzenia tych obrazów.

czwartek, 08 listopada 2012
Japanese Fleet - Leyte

And another cover for "Battleships" magazine (although this time double cover for front and back) done in cooperation with Waldek who built these amazing battleships. That is truly insane how much details he put into these!!! That was great privilege to create such illustration. Waldek provided the models and renders, I set the composition, lighting, cameras and did postproduction. The composition of the ships is rather fictional (such close formation wouldn't be possible in reality) but because it was designed for the magazine double cover and it was necessary to "pack" the fleet so the front and back cover were looking attractive as two separate images (especially front one) and as one image. Although I am not 100% happy with the result (especially because of my ugly  ocean) this is my first such big naval image (above 7000px wide). Thank You Waldek!

I kolejna okładka z serii "Okręty" (choć tym razem okładka podwójna) wykonana we współpracy z Waldkiem Góralskim, który zbudował te niesamowite okręty. To jest absolutnie niesamowite jak wiele detalu potrafił on włożyć w te modele. Dla mnie był to ogromny zaszczyt stworzyć taką ilustrację. Podział ról jak zwykle: Waldek dostarczył modele i rendery, ja ustawiłem modele, kompozycję, światło, kamery i zrobiłem postprodukcję. Samo ustawienie okrętów jest niezbyt realistyczne (taka bliska formacja nie byłaby możliwa w rzeczywistości) ale ponieważ miała to być podwójna okładka, więc musiałem "upakować" flotę tak by przód i tył pisma wyglądał atrakcyjnie i to zarówno jako całość jak i 2 odrębne ilustracje. Chcoiać nie jestem w 100% zadowolony z finału to moja pierwsza ilustracja morska w takiej rozdzielczości (ponad 7000px). Dzięki Waldku! 

15:57, forkpeter
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 30